Selectează o Pagină

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

a companiei Connected Medical Devices SRL (CMD)

Informațiile prezentate mai jos sunt importante și sperăm că le veți citi cu atenție.

Politica noastră de confidenţialitate explică următoarele:

 • ce informaţii colectăm şi de ce le prelucrăm;
 • cum utilizăm respectivele informaţii;
 • opţiunile pe care le oferim, inclusiv modul în care se accesează şi se actualizează informaţiile.

Protecția confidenţialității și a securității dvs. este importantă pentru noi. Aşadar, vă rugăm să acordaţi timp cunoaşterii practicilor noastre şi, dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactați.

Colectăm informații pentru a oferi, proteja și îmbunătăți serviciile oferite tuturor clienților/utilizatorilor noștri.

 

Scopul aplicării politicii de confidenţialitate

Compania noastră vă oferă servicii profesionale, valoroase și personalizate, păstrând în acelasi timp, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, confidenţialitatea și securitatea informaţiilor dumneavoastră.

Prezenta Politică de confidenţialitate („Politica”) vă ajută să înţelegeţi ce tip de informaţii legate de serviciile noastre colectăm și cum le prelucrăm.

În cadrul acestei Politici, termenul „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).

Prelucrarea de date înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea. SC Connected Medical Devices SRL prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta secțiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni din cele descrise mai sus. Atunci când colectăm și folosim date cu caracter personal, politica noastră este transparentă cu privire la motivul și modul în care procesăm datele personale.

Prezenta Politică se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu serviciile oferite de SC Connected Medical Devices SRL, sau din alte interacţiuni cu SC Connected Medical Devices SRL în cadrul cărora se face o conexiune sau o referire reglementată prin prezenta Politică.

 

Prin utilizarea acestei pagini de web ( http://connected-medical.com ) și a aplicatiei Human Link și/sau prin trimiterea datelor personale către SC Connected Medical Devices SRL vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în maniera prezentată în cadrul prezentei Politici.

 

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezenta Politică, vă rugăm să nu utilizaţi serviciile și/sau aplicația Human Link și să nu furnizaţi SC Connected Medical Devices SRL datele dumneavoastră personale.

 

Scopul și baza legală a prelucrărilor

SC Connected Medical Devices SRL prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și ale legilslației naționale privind protecția datelor.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru executarea contractului în legătură cu serviciile oferite de SC Connected Medical Devices SRL, respectiv dispozitivul, aplicația Human Link, și respectiv, serviciile conexe.

 

Colectarea și utilizarea datelor personale

SC Connected Medical Devices SRL poate colecta datele personale direct de la dumneavoastră sau ca urmare a utilizării aplicației The Human Link.

SC Connected Medical Devices SRL va utiliza datele dumneavoastră personale numai atunci când este relevantă pentru interacţiunea dintre dumneavoastră și SC Connected Medical Devices SRL, pentru a vă furniza oricare dintre serviciile agreate, oferite in temeiul contractului încheiat cu SC Connected Medical Devices SRL.

SC Connected Medical Devices SRL va utiliza datele dumneavoastră personale numai într-o manieră corectă și legală, în conformitate cu contractul încheiat cu dumneavoastră pentru unul sau mai multe scopuri identificate în contract și în limita necesară.

SC Connected Medical Devices SRL nu va vinde, comercializa sau închiria terţilor datele dumneavoastră personale.

Culegem informații în următoarele moduri:

 • Informații pe care dvs. ni le oferiți. De exemplu, pentru utilizarea serviciilor noastre trebuie să creați un Cont. Când creați un cont, vă solicităm informații personale, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon pe care le asociem contului dvs.
 • Informații pe care le obținem atunci când folosiți serviciile. Culegem informații despre serviciile pe care le folosiți și despre modul în care le folosiți. Aceste informații includ:
  • Informații despre dispozitiv – Colectăm informații despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare,  și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon)
  • Informaţii de jurnal- Când utilizați serviciile noastre, colectăm și stocăm automat anumite informații în jurnalele de pe server. Acestea includ:
   • detalii despre modul în care aţi utilizat serviciul nostru
   • informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea aplicatiei, setările, data şi ora solicitării dvs.;
   • cookie-uri care pot identifica în mod unic browserul dvs. sau Contul dvs. Human Link
  • Informaţii despre locaţie – Când folosiți aplicația Human Link, culegem și procesăm informații despre locația reală a ceasului inteligent The Human Link 1. Folosim diverse tehnologii pentru a stabili locația, inclusiv adresa IP, semnalul GPS.
  • Cookie-urile și tehnologiile similare – SC Connected Medical SRL folosește diverse tehnologii pentru culegerea și stocarea informațiilor când accesați un serviciu oferit prin aplicația Human Link, iar aici pot fi incluse utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare  pentru a vă identifica browserul sau dispozitivul. Puteți seta browserul să blocheze toate cookie-urile, inclusiv cele asociate cu serviciile noastre, sau să indice când plasăm un cookie. Cu toate acestea, este important să rețineți că este posibil ca multe dintre serviciile noastre să nu funcționeze corespunzător dacă ați dezactivat cookie-urile.

 

Mijloace de procesare a datelor și securitatea datelor

SC Connected Medical Devices SRL a implementat măsuri de securitate tehnice și organizaţionale corespunzătoare pentru a preveni dezvăluirea neautorizată sau ilegală, sau accesul la, sau pierderea accidentală sau ilegală a, sau distrugerea, sau alterarea, transferul sau dezvăluirea neautorizată a, sau alte prejudicii aduse datelor dumneavoastră personale. Astfel de măsuri includ utilizarea de firewall-uri, servere securizate, criptare, sisteme si procese de management al drepturilor de acces corespunzătoare, selectarea atentă a angajaţilor responsabili cu prelucrarea de date și alte măsuri tehnice și comerciale rezonabile pentru asigurarea protecţiei corespunzătoare a datelor dumneavoastră personale împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Acolo unde va fi cazul, vom realiza copii de backup și vom face uz de alte astfel de măsuri pentru a preveni prejudicierea sau distrugerea accidentală a datelor dumneavoastră personale.

Aceste măsuri asigură un nivel de securitate corespunzător cu privire la riscurile inerente apărute la procesarea și care ţin de natura datelor personale care vor fi protejate.

Datele dumneavoastră personale deţinute în condiţii de siguranţă vor fi accesibile numai personalului autorizat selectat al SC Connected Medical Devices SRL precum si partenerilor nostri care asigura serviciile selectate de dvs. Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, utilizăm mijloace automate (proceduri electronice) de prelucrare a datelor.

 

Operator de date și angajaţi responsabili

Operatorul de date este SC Connected Medical Devices SRL., Bucuresti, str. Pictor Aurel Baesu nr. 47, corp B, Parter, Sector 1. Cod postal 013394, Romania, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului București  J40/10025/2016, înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 38695 din 15.03.2018.

 

În cadrul SC Connected Medical Devices SRL, datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai de către angajaţii care deţin astfel de responsabilităţi şi care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere legală dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii. Acești angajaţi sunt persoane responsabile cu prelucrarea datelor personale aflate sub controlul operatorului de date.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare

SC Connected Medical Devices SRL va păstra informaţiile dumneavoastră numai atâta timp cât legea ne solicită să procedăm astfel, sau atât cât este relevant pentru scopurile pentru care au fost colectate informaţiile, dar nu mai mult de zece ani.

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza condițiilor specificate în Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016, toate persoanele vizate își pot exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal permite persoanei vizate să fie informată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, să obțină din partea CMD o confirmare a faptului că CMD prelucrează sau nu date personale care o privesc dar și ce astfel de date sunt prelucrate.

(2) Dreptul la rectificare presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter

personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată, în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului persoanei vizate, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de retragere a consimțământului. Acesta poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimțământului persoanei vizate. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrarii presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în anumite circumstanțe, precum (i) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe perioada ce îi permite operatorului verificarea exactității acelor date, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, iar persoana vizată se opune stergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor, (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alin. (1) din Regulament și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate

(6) Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 1. a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi
 2. b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(7) Dreptul la opoziție presupune că, în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul legitim al operatorului sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

(8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor persoanei vizate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care o afectează semnificativ. Presupune că persoana vizată are dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a își exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plângere la operator și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

(10) Dreptul de a vă adresa justiției .

(11) Dreptul de a fi notificat de către CMD privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor personale ale persoanei vizate.

Pentru exercitarea drepturilor sau informații suplimentare persoana vizată se poate adresa Responsabilului cu Protecția Datelor Personale din cadrul CMD, prin:

– e-mail la privacy@conneted-medical.com sau office@conneted-medical.com,

– prin posta, la adresa SC Connected Medical Devices SRL, București, str. Pictor Aurel Băeșu nr. 47, Corp B, Parter, sector 1.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa, în mod liber și gratuit, justiției și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Vă puteţi exercita drepturile contactându-ne în scris, folosind informaţiile de contact la care se face referire pe această pagină de web. Aveţi dreptul prin lege să adresaţi întrebări privind drepturile dumneavoastră și să obţineţi răspunsul nostru în perioada de timp stipulată de lege, gratuit, o dată pe an.

Cu toate acestea, în anumite cazuri, mai ales atunci când doriţi să stergem sau să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale, acest lucru poate însemna și că nu vom mai putea continua furnizarea serviciilor către dumneavoastră.

 

Actualizarea politicii de confidențialitate

Este posibil ca prezenta politică să fie supusă unor actualizări periodice e care le vom comunica ori de câte ori este necesar. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic pagina web a companiei.

Această versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost publicată în data de 25.05.2018.